Current exhibition      PositionHome > Current exhibition > "Round One: Work My Own Way"
"Round One: Work My Own Way"
  Details

"Round One: Work My Own Way"
Assumed Collection: Joy Wang
Artists: Bao Xiaowei, Chen Xiao, Xu Zhuoer, Lin Qing, Liang Ban, Li Zhenhua, Jin Feng(1962),  Jin Feng(1967), Zong Ning, Zhang Yue, Huang Kui, Pei Pei, Barron Weyerhaeuser
Opening: 4pm, December 4, 2016,Sunday
Performace time: 4:00-4:30 & 5:00-5:30
Links
Copyright©2016-2021 We Gallery All Rights Reserved.ICP16020276Powered by